Bölümler

REKREASYON

08.05.2010 06:08
  REKREASYON   Son yıllarda Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları bünyesinde “rekreasyon” bölümleri açılmaya başladı. Üniversitelerin bünyesinde dört yıllık eğitim veren rekreasyon bölümlerinin sayısı bu günlerde beşe ulaştı. Halen Anadolu, Hacettepe, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla Üniversitesi...

SPOR YÖNETİCİLİĞİ (SPOR YÖNETİCİSİ)

08.05.2010 06:08
  SPOR YÖNETİCİLİĞİ (SPOR YÖNETİCİSİ)   TANIM Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir. GÖREVLER Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür. Buna göre spor yöneticisi, - Yönetim...

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

08.05.2010 06:07
  BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ   TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere beden eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Beden eğitimi konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı,...

ANTRENÖRLÜK

08.05.2010 06:06
  ANTRENÖRLÜK   TANIM Sporcuların ferdi ve toplu olarak, uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak eğitilmesini sağlayan, sporun esaslarını, teknik prensiplerini ve kurallarını öğreten ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişidir. GÖREVLER -Uluslararası kural, teknik ve gelişmeleri...