ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU

KOORDİNASYON PARKURU

Bu parkur beden eğitimi öğretmenliği,rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümüne girmek isteyen adaylar içindir.Antrenörlük tercih edecek adaylar ise branş sınavlarına katılacaklardır.

          

Koordinasyon Parkurunu Oluşturan İstasyonlar ve Özellikleri;
1. İstasyon: Slalom
Başlangıç çizgisinden sonraki ilk istasyondur. Altı adet slalom arasından sağdaki slalomdan başlamak üzere en kısa sürede geçilecektir.
Not: Adaylar istediği biçimde (kayma adımı ile, koşu biçimi ile v.b) slalomları geçebilirler. Slalom hangi gerekçe ile olursa olsun geçiş esnasında düştüğü takdirde hata yapılmış sayılacaktır.
2. İstasyon: Sıçrama engeli
Slalomdan sonraki istasyondur. Alçaktan yükseğe doğru dizilmiş beş adet sıçrama engeli üzerinden adaylar en kısa zamanda çift zamanlı (çift bacak) sıçrama yapacaklardır.
Not: Adaylar ilk ve son engelde tek zamanlı sıçrama yapabilirler. Sıçrama esnasında hangi gerekçe ile olursa olsun sıçrama engeli yıkıldığı takdirde hata yapılmış sayılacaktır.
3. İstasyon: Renkli top
Sıçrama engelinden sonraki istasyondur. Adaylar yan yana dizilmiş olan sarı, yeşil ve mavi topları, tek tek aynı renkte olan sepetlerin içerisine en kısa sürede bırakacaklardır.
Not: Adaylar toplardan istediği renkte olanla istasyona başlayabilirler. Ancak topları sepete bıraktıktan sonra hangi gerekçe ile olursa olsun top sepetin dışına çıktığı takdirde tekrar sepetin içine bırakılması gerekmektedir. Aksi takdirde hata yapılmış sayılacaktır. Huninin dışından takla istasyonuna geçilecektir.
4. İstasyon: Minderde öne takla
Dönüşten sonraki istasyondur. Adaylar en kısa sürede öne takla atıp ayağa kalkacaktır.
Not: Adaylar taklayı öne doğru atmalıdırlar. Öne takla esnasında teknik önemli değildir.
5. İstasyon: Top sürme İstasyonu
Öne takla istasyonundan sonraki istasyondur. Adaylar, iki slalom sopası etrafından başlangıç yerinde duran basketbol topunu alarak en kısa sürede topu geliş-gidiş olarak süreceklerdir.
Not: Adaylar top sürmeye slalom sopasının sağından başlayacaklar ve giderken iki kez, dönüşte bir kez, gelişte de iki kez olmak üzere en az beş kez topu yere temas ettireceklerdir. Aksi takdirde hata yapılmış sayılacaktır.
6. İstasyon: Alttan-üstten geçiş istasyonu
Dönüşten sonraki istasyondur. Adaylar en kısa sürede önlerindeki üç engelin önce altından, daha sonra üstten, en son engelin ise tekrar altından geçeceklerdir.
Not: Adaylar engellerin altından üstünden geçerken hangi gerekçe ile olursa olsun engelleri devirdikleri takdirde hata yapmış sayılacaktır. Üstten geçiş esnasında çift zamanlı sıçrama yapılabilir.
7.    İstasyon: Sıçrama istasyonu
Alttan-üstten geçiş istasyonundan sonraki istasyondur. Bayan ve erkek adaylar en kısa sürede kendileri için belirtilen yükseklikteki aparata değecekler ve bir sonraki istasyona geçeceklerdir.
Not: Adaylar kendileri için belirtilmiş aparata değerek geçmek zorundadırlar. Aksi takdirde sürelerinden kaybedeceklerdir. Sıçrama aparatına değmeden diğer istasyona geçen adaylar, hata yapmış sayılacaklardır.
8. İstasyon: Mekik koşusu istasyonu
Sıçrama istasyonundan sonraki istasyondur. Adaylar hunilerle belirlenmiş üç bölgeye geliş gidişlerinde bir uzak bir yakın bölgeye mekik koşusu yapacaklardır.