AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU 2008

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU 2008

1500-800 Dayanıklılık Testi = Değerlendirmeye Etkisi %12,5
60m Sürat Testi = Değerlendirmeye Etkisi %12,5
Geriye Top Fırlatma = Değerlendirmeye Etkisi % 12,5
Durarak Uzun Atlama = Değerlendirmeye Etkisi %12,5
Beceri ve Koordinasyon Parkuru = Değerlendirmeye Etkisi %50
      
Beceri ve Koordinasyon Parkurunu Oluşturan İstasyonların Teknik Açıklaması:
BAŞLAMA: Aday fotoselin 50 cm gerisindeki başlangıç çizgisinde durur ve kendisi 60 saniye içinde hazır olduğunda parkura başlar. Aday fotoselden geçtiğinde süre otomatik olarak çalışmaya başlar. Adayın yanlışlıkla fotoseli açarak süreyi başlatması durumunda (teknik arızalar dışında) sınavı başlamış sayılır. 60 saniye içinde parkura başlamayan aday, parkurun tamamından diskalifiye olur ve Beceri-Koordinasyon Parkur puanı sıfır (0) puan olarak kaydedilir.
I. İstasyon (Sıçrama): Cimnastik sırasındaki sıçramalara “B” bölgesine çift ayak
basarak başlanır. 5 kez çift ayak ile sıçrayıp çift ayak üzerine düşmek koşuluyla cimnastik sırasının her iki yanına sıçrama yapılır (Yukarıdaki şekilde; sırasıyla B  1  2  3  4  5 bölgeleri yönünde). Cimnastik sırasının uç kısımlarında dışarıdan sıçramak, sıçrama sırasına uymamak, tek ayak üzerinde sıçramak ve/veya çift ayak sıçradıktan sonra tek ayak üzerine düşmek, cimnastik sırasına dayanmak, oturmak, devirmek, yere düşmek, ayaklar dışındaki vücudun herhangi bir bölümünün sıraya veya yere dokunması hata olarak değerlendirilir, hatalı sıçrama tekrarlatılır ve 3 ceza puanı verilir. Eksik ve/veya fazla sayıda sıçramak da hata olarak değerlendirilir, eksik sıçrama tamamlatılır ve eksik ya da fazla sıçramanın her iki durumunda da 6 ceza puanı verilir.
II. İstasyon (Basketbol): Aday basketbol topunu kasadan aldıktan sonra, ilk olarak sağ taraftan (FİBA kurallarına uygun) turnike yapar. Daha sonra aday ikinci kasadan basketbol topunu alarak sol taraftan turnike yapar. Her yapılan turnike sonrasında top kasanın içine bırakılır. Kasanın içine bırakılmayan her topa ve/veya kurala uygun olmayan her turnikeye 3 ceza puanı verilir.
III. İstasyon (Hentbol): Aday; 60 cm çapında, 1.40 m yükseklikte duvardaki hedefe hentbol topu ile 4m uzaklıktan çizgiye basmadan, temel atış tekniğine uygun olarak topu arkasından itmeden veya çift elle atmadan 2 temel atış yapar. Hedefe isabet etsin ya da etmesin toplam 2 tane temel atış yapılması zorunludur. En son atıştan sonra top kasanın içine bırakılmalıdır. Tekniğine uymadan yapılan her temel atış ve/veya isabet hatasında 3 ceza puanı, iki temel atıştan herhangi birini yapmama ve/veya topun kasanın içine bırakılmama durumunda 6 ceza puanı verilir.
IV. İstasyon (Voleybol): Aday; 60cm çapında, 2,35 m yükseklikte duvardaki hedefe doğru voleybol topu ile 2,5 m uzaklıktan çizgiye basmadan(FIVB kurallarına uygun olarak) 2 kez manşet pas vuruşu yapar. Top önce duvara atılır. Duvardan gelen topa duvardaki hedefe doğru manşet pas vuruşu yapılır, duvardan gelen top tutulmadan ikinci kez manşet pas vuruşu yapılır. Bu vuruştan sonra duvardan gelen top tutulur ve kasanın içine bırakılır.
Kurala uymayan her manşet pas ve/veya isabet hatasında 3 ceza puanı, manşet vuruştan herhangi birini yapmama ve/veya topun kasanın içine bırakılmama durumunda 6 ceza puanı verilir.
(Manşet vuruşu sırasında top kaçırılırsa kaçan top alınır, el ile duvara atılır. Duvardan gelen topa manşet vuruşu yapılarak voleybol istasyonu tamamlanır).
V. İstasyon (Futbol): Aday; aralarında 60 cm uzaklık bulunan 5 slalom çubuğu
(Bayanlarda 3 slalom çubuğu) arasından slalom atlamadan ve devirmeden top sürerek geçer. Kaleye vuruş yapmak üzere belirlenen çizgiyi geçmeden kaleye vuruş yapar. Vuruşu yapan aday topu kasanın içine bırakarak fotoselden geçer ve parkuru tamamlar. Bir slalom çubuğunu devirme ve/veya bir slalom atlama, çizgiyi geçerek vuruş yapmak ve/veya kaleye isabet ettirememe durumlarında 3 ceza puan, iki ve daha fazla slalom atlama ve/veya iki ve daha fazla slalom çubuğunu devirme ve/veya kaleye vuruş yapmama ve/veya kasaya bırakılmayan top durumlarında 6 ceza puanı verilir. Not: Her bir istasyondaki verilecek toplam ceza 6 puanı aşamaz.

 Türkiye Sana Canım Feda