ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU

 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU

KOORDİNASYON TESTİ

Koordinasyon testi sınavına girecek tüm adaylardan, aşağıda belirtilen testleri
usulüne uygun, en çabuk ve en kısa süre içinde tamamlamaları istenecektir.
SET 1: Minder üzerinde öne takla hareketi yaparak seti geçer.
SET 2: Bir metre (1m) aralıklarla dizili 5 adet engelden, yüksek olan üçünün
(1. 3. ve 5. engellerin) altından, alçak olan ikisinin (2. ve 4. engellerin) üstünden
geçerek, yani sırasıyla (Alttan+üstten+alttan+üstten+alttan) geçerek seti
tamamlar. Eğer aday, engel çıtasını veya çıtalarını düşürmüş ise, çıtaları düzeltip,
seti tekrarlar. Aksi halde diskalifiye edilir.
SET 3: Aday, 1m yüksekliğinde, 5m uzunluğunda ve 10cm genişliğindeki
denge aletinin üzerine tramplen(sıçrama tahtası) yardımı ile çıkar ve denge
aletini boydan boya yürüyerek veya koşarak geçer. Aletin en sonunda bulunan
1,25m yüksekliğindeki minderin üzerinden atlayarak seti tamamlar. Eğer aday,
mindere ulaşmadan denge aletinden iner veya düşerse, minderin üzerinden
geçmez veya minderi düşürürse, minderi düzelterek seti tekrarlar. Aksi halde
diskalifiye edilir.
SET 4: Aday, Yerden 15 cm yüksekte belirlenmiş olan platform-alanlara göre,
öncelikle 1. Alana çift ayak basarak orta çembere sıçrar. Daha sonra sırasıyla,
önde 2. Alana sıçrar ve orta çembere geri sıçrar, sağda 3. alana sıçrar ve orta
çembere geri sıçrar, solda 4. Alana sıçrayıp basarak seti tamamlar. Eğer aday
sıçrayışları tek ayak yaparsa veya belirlenen alanların dışına basarsa veya belirlenen
alanları sırasıyla yapmaz ise seti tekrar eder. Aksi halde diskalifiye edilir.
SET 5: Aday, kasanın üzerinde bulunan sağlık toplarıyla, kasadan üç metre (3m)
uzağa, iki metre (2m) yüksekliğe sabitlenmiş olan bir metre (1m) çapındaki
çemberin içerisinden geçirmek üzere, kasanın gerisinden atış yapar. Aday, en
az iki sağlık topunu çemberden geçirirse seti tamamlar. Aday, üç toptan iki
başarılı atış gerçekleştirene kadar atış yapar. Fakat üç topu da atıp iki başarılı
atış gerçekleştiremeyen aday, attığı topları alarak tekrar kasa gerisinden atışa
devam eder ve iki başarılı atışı tamamlar. Aksi halde diskalifiye edilir.
SET 6: Aday, yüksekliği 40cm olan ve 7 bölgeye ayrılmış engelleri, numara
sırasına göre sıçrayarak geçer ve seti tamamlar. Eğer aday, yanlış bölgeyesıçrarsa veya engel üzerine basarsa veya sıçramadan (yürüyerek, tek ayak, vb.)
engel geçişi yaparsa seti tekrar eder. Aksi halde diskalifiye edilir.
SET 7: Aday, bir metre (1m) aralıklarla sağa ve sola asimetrik olarak dizilmiş
olan 6 adet dikmenin dış taraflarından slalom geçişi yaparak seti tamamlar. Eğer
aday, slalom dikmesini düşürürse, dikmeyi düzeltip seti tekrarlar. Aksi halde diskalifiye
edilir.
SET 8: Aday; farklı renklerdeki 5 sepetin içinde bulunan topları ( Sağlık, Voleybol,
Basketbol, Futbol ve Hentbol toplarını), birer birer 2m uzaklıktaki (karşı
çaprazındaki), yine o topa ait renkteki sepetin içine bırakır. Aday, topu yanlış
sepete bırakmış ise düzeltebilir. Fakat aday, bir kerede birden fazla topu taşırsa
ve/veya yanlış sepete koyduğu topu düzeltmez ise seti tekrar eder. Aksi halde
diskalifiye edilir. (Bir aday, koordinasyon uygulamasında, bu sette, topları sağ
taraftan sol tarafa aktarmış ise, bir sonraki aday topları bulunduğu yerden, yani
sol taraftan sağ tarafa aktarır ve sınav sonuna kadar sağdan – sola, soldan - sağa
olarak devam eder)
Son seti de hatasız geçen aday, bitiş çizgisindeki fotoselden geçerek kendi
başlattığı süreyi durdurmuş olur ve beceri-koordinasyon testini tamamlar.
Adayın derecesi, sınav giriş kartına sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons
edilir.

KISA MESAFE KOŞUSU(100metre):
Bu uygulamada, her aday, tek tek 100 metrelik mesafeyi koşar. Koşu
süresi erkek adaylar için 13.0 saniye (onüçbin milisaniye), bayan adaylar için
16.5 saniye (onaltıbinbeşyüz milisaniye)’dir. Koşu sırasında aday, istediği
ayakkabıyı kullanabilir. Aday, komisyon görevlilerinin başla komutundan sonra
koşuya başlar. Koşu sırasında hatalı çıkış yapan veya şerit değiştiren adaylar diskalifiye
edilir. Adayların koşu dereceleri fotoselli kronometre ile ölçülür ve koşu
derecesi bilgisayara otomatik olarak aktarılır. Adayın derecesi, adayın sınav
giriş kartına sınav komisyonu tarafından yazılır ve anons edilir. Belirtilen sürede
100m koşuyu tamamlayan adaylar Beceri-Koordinasyon Testi uygulamasına
girmeye hak kazanırlar.
Tüm adayların kısa mesafe koşusu sona erdikten sonra, aynı gün koordinasyon
testine girecek adayların listesi Üniversitemiz panoları ve WEB sitemizde
ilan edilecektir.