GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU

 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU

İLK AŞAMA SINAVI :

BAYANLARDA
800 METRE,ERKEKLERDE 1500 METRE KOŞUSUDUR

İKİNCİ AŞAMA SINAVI :
BECERİ VE KOORDİNASYON PARKURU
BECERİ VE KOORDİNASYON PARKURU İÇİN AÇIKLAMALAR
RESİM:


1.Minderde Geriye takla: Bacaklar bitişik bir şekilde gövdenin minderde geriye doğru
yuvarlanmasıyla yapılmalıdır. Diz üstünden ve minderin dışından kalkışlar hata kabul edilecek ve
tekrarlanacaktır. Geriye doğru yuvarlanmada minderde diz üstündeki kalkışlar geçersiz sayılacaktır.
*Minderde Yarım Burgu: Geriye takla bitiminden sonra yarım burgu (180 Derecelik
Dönüş) ayakların yerden temasının tam kesilmesiyle gerçekleştirilmelidir.
* Minderde Öne takla: Bacaklar bitişik bir şekilde gövdenin minderde öne doğru
yuvarlanmasıyla yapılmalıdır. Ellerin mindere teması ile yapılan (mindere dayanarak) kalkış ve
minderin dışından kalkışlar geçersiz sayılacaktır.
* Minderde 360 Derecelik Burgu: Öne takladan kalkarken vücudun dikey eksende tam
dönüşüyle ve ayakların yerden temasının tam kesilmesiyle gerçekleştirilmelidir. Kollar serbest
bırakılmalıdır. Tam burgu yapılmadığı takdirde hareket geçersiz sayılacaktır.
2. Denge aletinden geçiş: Harekete denge üzerinde işaretlenen noktanın gerisinden
başlanır ve yine işaretli noktanın ilerisine en son adım basılarak bitirilir. Dengeye el ile temas etmek
ve eller yardımı ile yürümek hata kabul edilir. Bitiriş noktasından önce dengeden düşen aday
dengede harekete baştan başlar.
3.Karşılıklı duran iki kasa içindeki topların yerlerinin değiştirilmesi: Aday belirli
aralıkta bulunan iki kasa içerisindeki sağlık ve basketbol toplarının yerlerini taşıyarak değiştirir (bir
kasanın içinde 2 adet sağlık topu, diğer kasanın içinde 2 adet basketbol topu bulunmaktadır).
Topların değiştirilmesi birer birer yapılacaktır Kasanın içine topların bırakılması anında dışarı çıkan
topların alınıp kasa içine bırakılması zorunludur.
4. Basketbol topu ile engeller arasından top sürerek geçme.(slalom): Aday el
yardımıyla slalom çubukları arasında basketbol topunu sektirerek sürer. Topla birlikte adayın da
engeller arasından geçmesi gerekir. Bu geçiş sırasında aday her iki elini aynı anda olmamak üzere
kullanabilir. Topu tutamaz. Topu başlangıç noktasında bulunan yere tekrar koyarak hareketi
tamamlar. Bu geçiş sırasında topu taşımak ve topu yerine koymamak hata olarak kabul edilecektir.
Doğru hareket yapılana kadar hareket tekrar edilir.
5.Engeller üzerinden çift ayakla 5 kez sıçrayarak geçiş : Aday, yüksekliği 50
santimetre, genişliği 20 santimetre olan engeller üzerinden, engelleri devirmeden toplam beş kez
arka arkaya sıçrama yapar. (Aday devirdiği engeli düzeltmek zorundadır). Sıçrama sırasında tek
ayakla geçme, tek ayakla sıçrama, engelin üstüne basma ve el yardımı (dokunma-dayanma)
durumları hata sayılıp hareket yeniden başlatılacaktır.
6.Kulplu beygirden açık ve kapalı geçiş: Aday kulplu beygirin önüne gelir ve
kulplardan iki eli ile tutarak önce açık bacak geçiş yapar. Kulplu beygirin sağından veya solundan
geçerek tekrar önüne gelir. İkinci geçişte yine kulplardan iki eli ile tutarak yukarıya doğru sıçrar ve
dizleri göğse doğru çekerek ayaklarını kollarının arasından (kulplu beygirden ellerin teması
kesilmeksizin) geçirerek kapalı geçiş yapar. Aday açık geçişi gerçekleştiremediği takdirde
kulplardan tutarak önce bir ayağını daha sonra diğer ayağını basarak açık geçişi gerçekleştirir. Aday
kapalı geçişi gerçekleştiremediği takdirde, ellerin kulptan tutulması şartıyla kulplu beygirin üzerine
basarak kolların arasından bacaklarını geçirerek kapalı geçişi tamamlar.
7.El-göz koordinasyonu ile renkli topların yerlerine yerleştirilmesi ve bitiriş.: Bu
istasyonda aday kutuda bulunan renkli ve numaralı topları masa üzerindeki renk ve numarasına göre
hazırlanmış olan oyuklara yerleştirir. Yerleştirme işlemi tek el ile yardımsız olarak yapılmak
zorundadır. Doğru yerleştirme onayı alır almaz bitiş çizgisine koşarak beceri ve koordinasyon
parkurunu tamamlar.