HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SINAV PARKURU

Beden Eğitimi Öğretmenliği Giril Sınavı İçin,Sınav  Parkuru Şöyledir :


1- 30 Metre Sürat Koşusu

30 Metrelik bir alanda uygulanan sürat koşusudur.Aday verilen komutla koşmaya başlar ve 30 metre devam eder.Bu koşuda iki tane hak vardır.Bu iki koşunun sonunda elde ettiği en iyi derece hesaplamaya alınır.

2- Beceri TestiBitirme zamanının elektronik bir kronometre ile ölçüldüğü beş
farklı istasyondan oluşan bir testtir. Testte sırasıyla yön değiştirmeli koşu, duvara basket
topu atıp tutma, denge tahtası üzerinden geçme, engel geçme ve bir bank üzerinden
bankta çift ayakla çift yönlü sıçrama istasyonları yer almaktadır. Aday, beceri parkurunun
başlangıç çizgisinin 50 cm gerisindeki çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde ayağını
yerleştirir ve hazır olduğunda teste başlar. Aday başlangıç kapısını geçerek 3 m ilerideki
yön değiştirmeli koşu (9 m ileri, 6 m geri, 6 m ileri, 3 m geri ve 3 m ileri) istasyonunu
bitirerek parkurun top atma istasyonuna geçer. Top atma istasyonunda bulunan iki toptan
birisini alarak 3 kez duvara atıp tuttuktan sonra topu aldığı yere bırakarak denge
istasyonuna geçer. Denge aletini bir uçtan diğerine geçerek engel geçme istasyonuna
gelir. Bu bölümde yer alan engellerden birincisinin üstünden, ikincisinin altından ve
üçüncüsünün üstünden geçerek bank üzerinden çift ayakla çift yönlü sıçrama istasyonuna
gelir. Burada bankın her bir yanına beşer kez olmak üzere toplam 10 tane çift ayak
sıçramayı yaptıktan sonra bitiş çizgisini geçerek testi sonlandırır.
Yön değiştirmeli koşu istasyonu; aday 9, 6 ve 3 m çizgilerine konulmuş olan
konilere temas etmeden , arkasından dönerek ve yukarıda belirtilen mesafe sıralamasını
takip ederek istasyonu tamamlamalıdır.
Duvara basket topu atıp tutma istasyonu ; aday duvardan 3 m uzakta ve yerde
duran kasanın içinde bulunan iki basketbol topundan birini alarak elleriyle 3 kez (çift elle
tutulan her top bir sayı), istediği gibi duvara atar ve çift elle tutar. Aday, üçüncü kez topu
tuttuktan sonra aldığı yere, kasanın içine koyar. Böylece istasyon tamamlanmış olur.
Aday topu attıktan sonra elinden kaçırırsa kasa içinde duran diğer topu alarak
tamamlamış olduğu sayıdan devam eder. Kasadan aldığı iki topuda düşürürse yere düşen
toplardan birini alarak atışlarına devam edebilir. Amaç 3 tam tutuşu yapmaktır. Testin
sonlandığının göstergesi; kullanılan ve üçüncü tutuşu yapılan topun kasaya konmasıdır.
Denge tahtası istasyonu; Yerden 90 cm yükseklikte olan denge tahtası başta ve
sonda 0.5 m, aralarda ise 1.0’er m olacak şekilde bölümlere ayrılmıştır. Aday, denge
aletine ilk 0.5 m’lik bölüme basarak çıkmak ve son 0.5 m’lik bölüme basarak inmek ve
aralarda bulunan 1.0’er m’lik her bölüme basarak ilerlemek zorundadır. Aday dengesini
kaybedip düştüğü zaman hangi bölümden düştüyse o bölümden alete çıkarak devam
etmek zorundadır.
Engel geçme istasyonu; Bu istasyonda 1.5 m aralıklarla yerleştirilmiş ve sırasıyla
60,80,60 cm yüksekliğindeki engellerden birincisinin üstünden ikincisinin altından ve
üçüncüsünün üstünden istediği gibi geçer. Aday engelleri yerinden oynatmadan,
devirmeden ve belirtilen sırada geçmek zorundadır.
Bank üzerinden çift ayakla çift yönlü sıçrama istasyonu; İlk sıçrama sonrasında
bankın diğer tarafında yere yapılan çift ayak temes ile sayma işlemi başlar. Yerden
sıçrama ve bankın diğer tarafında yere konma çift ayakla yapılmalıdır. Sıçrama esnasında
banka elle temas etmek, atlayış sonrası banka oturmak ve banka dayanmak hatalı sıçrayış
olarak değerlendirilerek sayılmaz.
Top atıp tutma istasyonu: Sıçrama istasyonunu tamamlayan aday, dört metre
yüksekliğinde bulunan ağ veya şerit üzerinden kasada bulunan hentbol, voleybol veya
basketbol toplarından tercih ettiği birisini alarak topu ağın/şeridin üzerinden geçecek
şekilde atıp diğer tarafta yere düşmeden tutmak ve topu kasaya bırakmak zorundadır.
Topu tutamaması halinde; geriye dönerek yeni bir topla hareketi kuralına göre
tekrarlamak zorundadır.
Top tutma istasyonunu tamamlayan aday bitiş çizgisini elektronik kapıyı kesecek
şekilde ayakta geçerek testi bitirir. Aday, bu testte iki hakka sahiptir. Ancak teknik
nedenlerden dolayı test skoru elde edilemeyen adaylara bir hak daha verilir. Haklarının
tamamını kullanıp kullanmama kararı adayın kendisine aittir. Adayın iki hakkını başarılı
olarak kullanması halinde en iyi test zamanı değerlendirmeye alınır. Adayın çıkış
çizgisinden başlamaması, engel geçme istasyonunda ve yön değiştirmeli koşu
istasyonundaki kurallara uymaması veya elektronik kronometreyi durdurmayacak şekilde
kendini yere atarak testi bitirmesi durumunda bir hakkını kullandığı kabul edilir ve koşu
zamanı kayıt edilmez. İkinci hakkında da yukarıda belirtilen hatalardan birini
tekrarlaması halinde adayın bu teste ait standart puanı “0” (sıfır) olarak kabul edilir.

3- Anaerobik Güç Testi: Bu test, adayın 30 saniye süre ile bisiklet
ergometresinde mümkün olan en yüksek hızda pedal çevirmesini içermektedir. Test
başlamadan önce adayın vücut ağırlığı belirlenir. Adayın kişisel bilgileri, bilgisayardaki
yazılım programına kayıt edilir. Vücut ağırlığının % 7.5’ine karşılık gelen dış direnç
belirlenir. Dış direnç, ağırlık olarak, bisikletin kefesine yerleştirilerek tekerleğe yansıtılır.
Adayın bacak boyuna uygun sele yüksekliği ayarlanır. Sele yüksekliği; pedal aşağı
konumdayken, aday, ayağının ökçesi ile pedala, bacak düz olacak şekilde basarak ayakta
dururken sele ile iki bacak arasındaki bölgeyle boşluk kalmayacak şekilde yükseltilerek
ayarlanır ve sabitlenir. Sele yüksekliği ayarlandıktan sonra pedala yerleştirilen ayakları
sabitleyecek klipsler kilitlenir. Test başlamadan önce ağırlıkların yerleştirildiği kefe
kaldırılarak adayın boş olarak maksimum pedal hızına ulaşması istenir. Hızlanma süresi 4
saniyedir. Dördüncü saniye sonunda kefe indirilir ve aday 30 saniye boyunca pedal
çevirir. Kefe indirildiğinde pedal devir hızını sayan bilgisayar bağlantılı fotosel sistemi
otomatik olarak devreye girer ve bilgisayarda bulunan yazılım programı her 5 saniyedeki
güç değerlerini hesaplamaya başlar. Otuz saniyede ortaya konulan en yüksek güç değeri
“Anaerobik Güç”, 30 saniye boyunca ortaya konulan ortalama güç “Anaerobik Kapasite”
değeri olarak kabul edilir. Test değerleri, test esnasında yazılım programı tarafından
hesaplanarak ekrana yansıtılır. Anaerobik güç ve kapasite değerleri watt/kg vücut ağırlığı
olarak hesaplanır. Test başladıktan sonra aday seleden kalkamaz. Seleden kalkan adayın
testi geçersiz sayılır ve bu teste ait standart puanları “0” (sıfır) olarak kayıt edilir. Aday
teste başladıktan sonra pedal çevirmeyi bıraksa bile test sonlanana kadar selede oturmak
zorundadır. Ölçülen güç değerleri test skoru olarak kayıt edilir. Adaylara bu test için tek
hak verilir. Ancak teknik nedenlerden dolayı test skoru elde edilemeyen adaylara bir hak
daha verilir.
4- Dayanıklılık Testi: Bu test, 20 metre uzunluğundaki düz ve doğrusal bir
kulvarda, koşu temposunun sinyal üretici elektronik bir cihaz yardımı ile ayarlandığı ve
kişinin iki uç arasında, aynı hat üzerinde çift yönlü olarak, sinyal sesine uygun bir koşu
temposuyla gidip gelmesini içerir.